2 Kasım 2007 Cuma

patent ve faydalı model hakkında kısaca

günlük kullanımda yeni bir fikri korumaya almayı ifade ederken “patentini alalım” deriz. bir fikrin ya da buluşun patentinin alınabilmesi için söz konusu projenin gerçek bir buluş niteliği olması gerekir. yani mevcut duruma yeni bir teknik kazandırmış olmalıdır. örneğin telefon başlı başına bir buluştur ki mevcut durumda yeni bir teknik gelişme sağlamıştır. ancak telsiz telefon faydalı modeldir mevcut tekniğin bilinen durumu aşılmamıştır sadece yeni bir uygulamadır. ancak o da buluş olarak anılır.
faydalı modellerin koruma altına alınmasında iki özellik aranır. birincisi yeni olması, ikincisi sanayiye uygulanabilir olmasıdır. faydalı modeller 10 yıllık süre ile korunurlar. daha sonra koruma süreleri biter. bu on yıllık süre bitiminde söz konusu ürün-fikir-buluş herkesin kullanımına açıktır. buradaki amaç ar-gesi ile maddi manevi emek veren firma ve kişileri, kopya ve taklitlerden korumaktır. bu on yıllık süre içinde buluş sahibi, bu ayrıcalığı ticarette zaten yeterli ölçüde kullanacaktır. dilerse buluş sahibi lisans vererek söz konusu buluşu kiralayabilir. faydalı model başvurularında markalar gibi ön araştırma yoktur. faydalı model bültenleri takip edilir, eğer ki buluşunuza benzer bir buluş var ise itiraz edilir. faydalı model başvuru süreçleri patentlere nazaran süreçleri daha makuldür. patentlerde bu koruma süresi süre 20 yıldır. patent başvuruları tercihe göre, incelemeli ve incelemesiz patent olarak ikiye ayrılır. incelemesiz patentlerin koruma süresi 7 yıldır.
ülkemizde patent ve faydalı model işleri de türk patent ofisi tarafından yürütülür.
ilaç sektöründe faydalı model ve patent korumaları söz konusu değildir. elbette firmalar formülasyonlarını gizleyerek de kendi tedbirleri ile koruma yapabilirler. buna en iyi efsanevi örnek coca cola gazlı içeceğidir. şayet coca cola formülasyonunu bu tür bir koruma altına alsa idi bunun bir patent olduğunu düşünür isek bu koruma 20 yıllık bir süreci kapsamış olacaktı. bilindiği üzere yüzyılı geçgindir coca cola’nın formülü bir sırdır..

Hiç yorum yok: